Hakkımızda

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24, 42 ve 65. maddelerine istinaden çıkarılan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” hükümleri kapsamında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından ilgililer hakkında hukukun emredici hükümleri ve temel ilkelerine aykırı olmamak şartıyla gerekli işlemler yapılmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.11.2016 tarih ve 23 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul edilen

“Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”

kapsamına giren her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerin bilim etiğine uygunluğunu belirlemek amacıyla; adı geçen yönergenin 6. maddesinin 5. fıkrası ile Geçici Maddesi (1) uyarınca Üniversite Senatosunun kararı ile sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri ve sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere 3 ayrı kurul oluşturulmuştur.

Kurulların faaliyetleri; Üniversite içinden ve dışından gelen Yönerge kapsamındaki tez, bilimsel araştırma ve çalışma başvurularını inceleyerek yayın etiğine uygunluğunu tespit etmek, Kuruma ulaşan etik ihlal ihbarlarını değerlendirmek ve karara bağlamaktır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast