DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI (DEÜ-BAYEK)

BAŞVURU REHBERİ

 

         Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları;

         – Sosyal ve Beşeri Bilimler,

         – Fen/Mühendislik Bilimleri ve

         – Sağlık Bilimleri alanlarında olmak üzere üç ayrı Kuruldan oluşmaktadır.

         Kurullarımıza başvuru yapılırken:

 

         BAŞVURU FORMLARI VE BAŞVURMA ESASLARI

 

         1.SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU BAŞVURU ESASLARI

           Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurulunun 16.04.2024 tarihli toplantısında alınan 32 sayılı karar ile: 

         “Kurulumuza Üniversitemiz iç birimleri ile Dış kurum/kuruluşlardan gelen etik kurul başvurularında; bulunması gereken belgelerin, çoğu zaman eksik gönderildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle Kurulumuz eksiklikler tamamlanmadan/tamamlatılmadan etik açıdan inceleme yapamamaktadır. Kurulumuzun esas görevi başvuruları etik açıdan değerlendirmek olduğundan aşağıda yer alan hususlara dikkat edilerek başvuruların yapılması önem arz etmektedir.

Genel olarak başvurularda bulunması gereken matbu evraklarhttps://bayek.deu.edu.tr/ web sitesinde yer alan şu belgelerdir:

         1)Güncel başvuru formları. (Başvuru kontrol listesi doldurulmalıdır, Çalışma adı yazılmalıdır, İmzalar tam olmalıdır, Veri toplama başlama-bitiş tarihleri güncel olmalıdır, Veri toplanacak kurum ve kuruluşlardan yazılı izin alındı ise bu izinler başvuru belgelerine eklenmelidir, ölçek kullanılacak ise okunaklı şekilde ve izni veren kişinin açık mail adresi görünecek şekilde izinler başvuru formuna eklenmelidir (whatsapp/instagram vb platform yazışmaları kabul edilmemektedir, veri toplama araçları eklenmelidir.)

         2)Ebeveyn onam formu.(18 yaş altı katılımcılar ile yapılacak çalışmalara dair başvurularda eklenmelidir.)

         3)Gönüllü katılımcı onam formu. (Dokuman analizi hariç tüm çalışmalarda gerekmektedir.)

         4)Araştırma izni başvuru taahhütnamesi (Tüm araştırmacılar tarafından imzalanmalıdır)

         5)MEB’e bağlı kurum/kuruluşlarda uygulama yapacak olan başvurucular, başvurularına AyseMEB başvurusunu eklemelidir. 

         6) Dış Kurum/kuruluşlardan gelen etik kurul başvurularına ilgili Kurum/Kuruluştan alınan imzalı etik kurul onayı eklenmelidir.

         Başvurucular tarafından yukarıda sayılan matbu evrakların eksik verilmesi halinde; eksik olan evrakların tamamlatılmasının başvurucudan istenmesi, tereddüt halinde konunun Kurula sevk edilmesi, işlemlerin hızlanması açısından uygun görülmüş olup; bu kapsamda, evrakların tamamlatılması işinin takibinin ilgili sekretarya tarafından yapılmasına, eksiklikler tamamlatıldıktan sonra başvuruların kurul gündemine alınmasına karar verilmiştir.” şeklinde karar verilmiştir. Başvuru yapılırken bahsi geçen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Üniversitemiz Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğine bahsi geçen hususlara dikkat edilmeden gönderilen başvurular, eksiklikler tamamlanmak üzere Yazı İşleri Birimince iade edilecektir. 

 

 

         2.FEN/MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU BAŞVURU ESASLARI

         Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler için tıklayınız.

 

          ÖNEMLİ BİLGİLER:

         İLETİŞİM İÇİN:  02324121193LEYLA ERTUNÇ-PELİN ALTIN

                           

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast