DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI (DEÜ-BAYEK)

BAŞVURU REHBERİ

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları;

– Sosyal ve Beşeri Bilimler,

– Sağlık Bilimleri ve

– Fen ve Mühendislik alanlarında olmak üzere üç ayrı Kuruldan oluşmaktadır.

DEÜ-BAYEK’e başvururken aşağıdaki dokümanda yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. Bu koşulları sağlamayan başvurular ve uygulanmaya başlanmış projeler kabul edilmemekte ve gündeme alınmamaktadır. 

 

Fen ve Mühendislik Araştırma ve Yayın Etik Kurulu  Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler için tıklayınız.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurulu  Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler için tıklayınız.

 

NOT : Başvurunun tamamlanması için formlar üst yazı ekinde Kurulumuza gönderildikten sonra ıslak imzalı hali ve CD ile birlikte elden teslim edilmesi gerekmektedir.

     ÖNEMLİ BİLGİLER:

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast